Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Директор школе / Principal

Соња Мијатовић Јокић

Помоћник директора

Татјана Алимпић

Секретар школе

Јелена Глишић

Административни радник

Дијана Антонић

 

Чланови Школског одбора

Александра Вујовић, представник локалне самоуправе

Верка Михаиловић, представник локалне самоуправе

Бисенија Ковачевић, представник локалне самоуправе

Сања Чоњагић, представник родитеља

Драгана Вучетић, представник родитеља

Јасмина Кордић, представник родитеља

Милан Петронијевић, представник запослених

Биљана Лазаревић, представник запослених

Снежана Тодоровић Богуновић, представник запослених