Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Школа је почела са радом 13.08.1947. године. Иницијативом Министарства трговине и снабдевања, а на основу Одлуке Владе Народне Републике Србије о отварању средњих стручних школа број 725, основана је у Шапцу Државна трговачка академија.

Школа је по трогодишњем плану и програму почела упис ученика у први разред 02.09.1947.године. Уписана су 104 ученика, 24 дечака и 80 девојчица од 15 до 20 година старости.

Уредбом о економским техникумима из 1949.године школа добија назив Економска средња школа, када постаје и четворогодишња.

Почетком школске 1969/70. год. школа је трансформисана у Школски центар за економско образовање. Школском центру припојен је други и трећи разред трговаца и угоститеља из Школе ученика у привреди.

У школској 1971/72. год. Школски центар за економско образоваље у свом сатаву има четири школе: Економску школу, Комерцијалну школу, Школу за КВ раднике у трговини и Школу за КВ раднике у угоститљству.

Почетком школске 1974/75. год. школа је регистрована као Образовни центар за економске кадрове. који 1979. год. добија назив "Први мај". Исте године школа са осталим средњим школама у Шапцу удружује у Центар усмереног образовања "Душан Петровић-Шане".

Од почетка 1994. год Школа економско-паравне струке "Први мај" мења назив у Економско-трговинска школа Шабац

На иницијативу Наставничког већа, школа је у школској 2017/18. години променила назив у Економска школа "Стана Милановић".

Школа данас има око 1.000 ученика, који наставу похађају у две школске зграде. Стара зграда је задужбина Стане Милановић и налази се под заштитом државе.

Данас школа образује редовне и ванредне ученике у следећим подручјима рада:

     1. Eкономија, право и администрација
     2. Tрговина, угоститељство и туризам

 

ets old

Фотографија наше школе, снимљена 1937. или 1938, у време када је била ученички интернат. Ово је најстарија сачувана фотографија овог здања. У односу на оригиналну зграду, ми данас имамо дограђен спрат и поткровље више.

"Свечаност поводом отварања Интерната организована је у Подринској учитељској школи, 25.јануара1936. године, уз присуство изасланика министра просвете Малвине Гогић и бројних гостију."(Б.Шашић: Знаменити Шапчани и Подринци"")

Фотографија је власништво шабачког Народног музеја.