Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ПРАВДАЊА ИЗОСТАНАКА

  • Одсуствовање са часа може одобрити и оправдати само предметни наставник;
  • Напуштање наставе у току дана могу одобрити разредни старешина, дежурни наставник и управа школе - часови се правдају по редовном поступку;
  • Часове правдају родитељи (старатељи) доласком у школу. Долазак родитеља се евидентира у дневнику;
  • Одсуствовање са наставе три и више дана родитељ правда лекарским оправдањем;
  • Часови се морају правдати у року од 7 дана од првог дана изостајања;
  • Сви часови које нису правдали предметни наставник и родитељ (старатељ) уз лекарско оправдање и придржавање рока сматрају се неоправданим;
  • Разредни старешина је дужан да чува лекарска оправдања и уредно води евиденцију у дневнику.

НАПОМЕНА:

  • Забрањује се уписивање оцена иза којих нема одговарајућих провера знања, часова који су делимично или уопште нису одржани и употребу мобилних телефона у току наставе.
  • Свако одступање од наведених критеријума сматра се повредом радне дисциплине.