Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Подручје рада: ТРГОВИНА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Област: УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Образовни профил: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Смер кулинарски техничар је нови смер у школи. Како у Србији долази до повећања броја хотела и ресторана, тако расте и потреба за кадровима који се школују на овом смеру.

Током школовања акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у кухињи па тако ученици током све четири године изучавају наставни предмет кулинарство са практичном наставом.

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвротј години и положеној стручној матури ученици стичу звање кулинарског техничара.

Полагање матуре је организовано тако да ученици полажу матурски испит из српског језика и књижевности и кулинарства са практичном наставом као обавезних предмета и једног наставног предмета по сопственом избору. По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање.

Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици се упућују и на практичну наставу у шабачке ресторане и хотеле.

Кулинарски техничар: припремање националиних јела и посластица, спремање јела и посластица познатих кухиња других народа, израда норматива утрошка матерјала за спремање јела.

Подручје запошљавања: хотелски ресторан, класични ресторан, специјализован ресторан, снек бар, резиденције и протоколи, ресторани на саобраћајним средствима.

 

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
IV разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
А
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1.
Српски језик и књижевност
3
105
3
102
3
96
3
87
2.
Страни језик
2
70
2
68
2
64
2
58
3.
Социологија
2
64
4.
Филозофија
2
58
5.
Историја
2
70
2
68
6.
Музичка уметност
1
35
7.
Ликовна култура
1
34
8.
Физичко васпитање
2
70
2
68
2
64
2
58
9.
Математика
3
105
3
102
2
64
2
58
10.
Рачунарство и информатика
2
70
2
68
11.
Географија
2
70
1
34
12.
Физика
2
70
2
68
13.
Хемија
2
70
2
68
14.
Биологија
2
70
2
68
15.
Устав и права грађана
1
32
Б
СТРУЧНИ
16.
Основи туризма и угоститељства
2
70
17.
Хигијена
2
70
18.
Економика и организација предузећа
2
68
19.
Психологија
2
64
20.
Уметничко обликовање
2
64
21.
Туристичка географија
2
64
2
58
22.
Познавање робе
2
64
2
58
23.
Наука о исхрани
2
58
24.
Хотелијерство
2
58
25.
Маркетинг у туризму
2
58
26.
Куварство са практичном наставом
5
175
8
272
11
352
10
290
В
ИЗБОРНИ
27.
Верска настава / Грађанско васпитање
1
35
1
34
1
32
1
29
УКУПНО
33
1155
33
1122
32
1024
32
928