Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

школска 2022/23. година

11 - Шобић Момчило (Економски техничар)

12 - Васиљевић Снежана (Финансијско-рачуноводствени техничар)

13 -  Милошевић Весна (Пословни администратор)

14 - Мишић Иван (Кулинарски техничар)

15 - Петровић Јелица (Правно-пословни техничар)

16 - Ивановић Марија (Кувар)

17 - Панић Марко (Конобар)

18 - Алимпић Софија (Трговац)

19 - Илић Љубинка (Посластичар)


 

21 - Јекић Душан (Економски техничар)

22- Јекић Биљана (Финансијски администратор)

23- Јовановић Ана (Туристичко-хотелијерски техничар)

24- Лазаревић Биљана (Пословни администратор)

25- Поповић Бранкица (Правно-пословни техничар)

26- Милинковић Бранислав (Кувар)

27- Јовичић Александра (Конобар)

28- Јоцковић Милица (Трговац)

29 - Тодоровић Тамара (Посластичар)

     

31 - Кузмановић Велимир (Економски техничар)

32 - Костадиновић Владан (Финансијски администратор)

33 - Петровић Милан (Пословни администратор)

34 - Кузмановић Татјана (Комерцијалиста)

35 - Маринковић Александра (Правно-пословни техничар)

36 - Јолдић Никола (Кувар)

37 - Душкуновић Андреа (Конобар)

38 - Недељковић Александар (Трговац)

39 - Којић Мирјана (Посластичар)

 

41 - Богуновић Тодоровић Снежана (Економски техинчар)

42 - Дамњановић Обреновић Александра (Финансијски администратор)

43 - Марковић Васић Ивана (Туристичко-хотелијерски техничар)

44 - Анђелковић Милица (Комерцијалиста)

45 - Дамњановић Берић Даниела (Пословно-правни техничар)

46 - Јаковљевић Немања (Пословни администратор)