Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Подручје рада: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Област: УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Образовни профил: ПОСЛАСТИЧАР

Занимање посластичар спада у подручје рада угоститељства у трајању од 3 године. Основна делатност овог занимања је у производњи и промету посластица. Школа пружа ученицима знања из опште-образовних предмета - нешто више у I разреду, док у II и III разреду већа пажња се поклања уже стручним предметима а посебно практичној настави.

У школи постоји специјализован кабинет за занимања угоститељства где ученици посластичари у II и III разреду изводе по два дана у недељи практичну наставу у оквиру предмета Посластичарство и пекарство.

Ово занимање од ученика захтева способности и особине као што су : педантност, уредност, прецизност, маштовитост а изнад свега добру спретност руку и прстију.

У току школовања ученици се оспосовљавају знањем а највише практичним вештинама у изради свих врста посластица : колача, кремова, торти, пудинга, суфлеа, чоколадних омлета а такодје и свих врста погача, теста, пецива, пита и славских колача.

Ученици овог занимања често одлазе на сајмове и изложбе угоститељства а такође учествују са својим практичним радовима на сајмове ученичких задруга.

Ученици овог занимања у II и III разреду имају блок наставу од 150 часова или 5 недеља и тада се налазе у угоститељским објектима како би усавршили своја знања у практичној примени.

Након завршетка школовања могу ванредно уписати доквалификацију и преквалификацију на неким од жељених смерова а такође могу наставити школовање на одговарајућим Високим струковник школама. Уколико желе да се запосле биће радо примљени у свим угоститељским објектима у земљи па и у иностранству.

 

Р.б.
Предмети
I разред
II разред
III разред
Нед.
Год.
Нед.
Год.
Нед.
Год.
А
ОПШТЕОБРАЗОВНИ
1.
Српски језик и књижевност
3
102
2
64
2
60
2.
Страни језик
2
68
2
64
3.
Физичко и  васпитање
 2
68
2
64
2
60
4.
Математика
2
68
2
64
1
30
5.
Рачунарство и информатика
2
68
6.
Историја
2
60
7.
Хемија
1
34
8.
Екологија и заштита животне средине
1
32
9.
Географија 1
34
10.
Социологија са правима грађана
1
30
Б
СТРУЧНИ
11.
Здравствена култура
2
68
12.
Основе туризма и угоститељства
2
68
13.
Исхрана
2
68
14.
Посластичарство
12
408
+60
18
576
+60
16
480
+120
15.
Основе услуживања
1
30
16.
Економика туристичких и угоститељских предузећа
1
32
17.
Туристичка географија
1
32
18.
Националне посластице
2
60
20. Предузетништво         2 60
21.
Професионална пракса
30
60
Г
ИЗБОРНИ
22.
Верска настава/Грађанско васпитање
1
35
1
32
1
29
23. Изборни предмети према програму образовног профила   68 2 64 2 60