Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

     
Misc acrobat pdf   Правилник о безбедности информационо-комуникационог система
Misc acrobat pdf   Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Misc acrobat pdf   Правилник о евиденцији присуства на послу
Misc acrobat pdf   Правилник о коришћењу средстава намењених трошковима репрезентације
Misc acrobat pdf   Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Misc acrobat pdf   Правилник о организацији и систематизацији послова
Misc acrobat pdf   Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Misc acrobat pdf   Правилник о спровођењу пописа имовине и обавеза
Misc acrobat pdf   Правилник о употреби сопственог аутомобила у службене сврхе
Misc acrobat pdf   Правилник о условима и правилима коришћења мобилних телефона за службене потребе
Misc acrobat pdf   Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Misc acrobat pdf   Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика
Misc acrobat pdf   Правилник о накнади путних трошкова
Misc acrobat pdf   Правилник о реализацији практичне наставе и професионалне праксе
Misc acrobat pdf   Упутство о употреби факсимила