Економска школа

"Стана Милановић"

Шабац

 

УЛОЖИ У

БУДУЋНОСТ

 

ОСВОЈИ

ЗНАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЗВОНА И СМЕНА ПО ОДЕЉЕЊИМА

Час Прва смена  Друга смена 
 1. 730 - 815 1330 - 1415
2.  820 - 905  1420 - 1505 
3.  925 - 1010  1525 - 1610 
4.  1015 - 1100  1615 - 1700 
5.  1105 - 1150  1705 - 1750 
6.  1155 - 1235  1755 - 1835 
7.  1240 - 1320  1840 - 1920 

ПРВА СМЕНА

II- 1   ДО   II- 9,

IV- 1   ДО   IV- 8;

ДРУГА СМЕНА

I- 1    ДО   I- 9,

III- 1   ДО   III- 9;