Економска школа

"Стана Милановић"

Шабац

 

УЛОЖИ У

БУДУЋНОСТ

 

ОСВОЈИ

ЗНАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе

Соња Мијатовић Јокић

Помоћник директора

Весна Алексић

Секретар школе

Александра Маринковић

 

Чланови Школског одбора

Александра Вујовић, представник локалне самоуправе

Верка Михаиловић, представник локалне самоуправе

Бисенија Ковачевић, представник локалне самоуправе

Далиборка Ђурић, представник родитеља

Мирјана Васић, представник родитеља

Јасмина Кордић, представник родитеља

Милан Петронијевић, представник запослених

Биљана Лазаревић, представник запослених

Снежана Тодоровић Богуновић, представник запослених