Економска школа

"Стана Милановић"

Шабац

 

УЛОЖИ У

БУДУЋНОСТ

 

ОСВОЈИ

ЗНАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Српски језик:
  1. Бугарски Љиљана
  2. Мандић Мирјана
  3. Маринковић Биљана
  4. Тодоровић Весна
  5. Кузмановић Велимир
  6. Берић Дамњановић Данијела

Ликовна уметност:

  1. Ковачевић Исаковић Тамара

Музичка уметност:

  1. Гајић Марија