Економска школа

"Стана Милановић"

Шабац

 

УЛОЖИ У

БУДУЋНОСТ

 

ОСВОЈИ

ЗНАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески језик:

  1. Танасић Мирјана
  2. Марковић Васић Ивана
  3. Wardle Мирјана
  4. Петронијевић Милан
  5. Јаковљевић Немања

Руски језик:

  1. Милошевић Вера
  2. Цветић Лепа

Француски и латински језик:

  1. Драгићевић Милица

Немачки језик:

  1. Игњатовић Јелена