Економска школа

"Стана Милановић"

Шабац

 

УЛОЖИ У

БУДУЋНОСТ

 

ОСВОЈИ

ЗНАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  1. Симић Љубица
  2. Павловић Александар
  3. Марјановић Далиборка
  4. Мемедовић Александра