Економска школа

"Стана Милановић"

Шабац

 

УЛОЖИ У

БУДУЋНОСТ

 

ОСВОЈИ

ЗНАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Ђокић Томислав
  2. Богдановић Аница
  3. Плавић Ненад
  4. Ивановић Ирена
  5. Јекић Душан