Економска школа

"Стана Милановић"

Шабац

 

УЛОЖИ У

БУДУЋНОСТ

 

ОСВОЈИ

ЗНАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Богуновић Тодоровић Снежана
  2. Костадиновић Владан
  3. Анђелковић Милица
  4. Петровић Јелица
  5. Николић Вања