Економска школа

"Стана Милановић"

Шабац

 

УЛОЖИ У

БУДУЋНОСТ

 

ОСВОЈИ

ЗНАЊЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја:

  1. Мемедовић Ћиро
  2. Вујић Игор
  3. Поповић Бранкица

Географија:

  1. Кузмановић Татјана
  2. Кијурина Николић Милица

Социологија:

  1. Маринковић Мирјана

Филозофија:

  1. Чавић Маријана