Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

ТИМОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Стручни актив за развојно планирање

1. Кузмановић Велимир - координатор

2. Ђокић Томислав

3. Радивојевић Урош

4. Берић Дамњановић Даниела

5. Петковић Милка

6. Кордић Јасмина

7. Гајић Јелена

8. Стојићевић Катарина

Стручни актив за израду и развој школског програма

1. Костадиновић Владан – координатор

2. Ђокић Томислав

3. Јосиповић Љиљана

4. Петровић Милан

5. Јаковљевић Немања

6. Бугарски Љиљана

7. Ђокић Перица

8. Петровић Јелица

9. Савић Оља

10. Плавић Ненад

11. Симић Љубица

12. Петровић Зоран

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

1. Рафаиловић Сандра – координатор

2. Ивановић Марија         

3. Шобић Момчило

4. Петровић Владан

5. Недељковић Александар

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

1. Раденка Матић – координатор

2. Кузмановић Велимир

3. Стојићевић Катарина

4. Гајић Јелена

5. Јекић Биљана

6. Лазаревић Биљана

7. Милошевић Весна

8. Представник Савета родитеља

9. Мића Мишљеновић

Тим за инклузивно образовање

1. Весна Алексић – координатор

2. Тамара Тодоровић

3. Душкуновић Андреа

4. Стојићевић Катарина

5. Ђокић Перица

6. Павловић Бошко

7. Маринковић Александра

Тим за каријерно вођење и саветовање

1. Ивановић Ирена – координатор

2. Јаковљевић Немања

3. Савић Оља

4. Ђурђевић Марина

5. Исаковић Тамара

Тим за педагошко инструктивни рад

1. Стојићевић Катарина – координатор

2. Кузмановић Велимир

3. Ђокић Томислав

4. Костадиновић Владан

5. Гајић Јелена

6. Радивојевић Урош

7. Павловић Никола

Тим за хуманитарне активности

 

1. Павловић Весна – координатор

2. Маринковић Мира

3. Тодоровић Весна

4. Ђокић Весна

5. Плавић Ненад

6. Гајић Јелена

7. Мића Мишљеновић

8. Jасмина Кордић

Тим за додатну подршку

1. Тодоровић Богуновић Снежана – координатор

2. Кијурина Милица

3. Гајић Марија

4. Дражић Јасмина

5. Васиљевић Снежана