Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

На почетку, срећан нам Дан државности!
Почевши од 2002.године, српски Дан државности су 15. и 16, фебруар. Подсећамо: 15. фебруар је дан када је на збору у Орашцу 1804. године дигнут Први српски устанак против Турака, под вођством Ђорђа Петровића Карађорђа, а 16. фебруар - дан када је у Kрагујевцу 1835. године усвојен и заклетвом потврђен први модерни, и за то време, изузетно либерални Устав Kнежевине Србије.
Иако се празнују 15. и 16. фебруара, оба догађаја су се десила на црквени празник Сретење, по јулијанском календару - 2. и 3. фебруара.
Погледајте како су материјално и језички обликовани важни чланови овог законика и размислите разликују ли се од ставова данашњег устава.
- Сваки Србин и без сваке разлике једнак је пред законима Србским, како у обрани, тако и у казни на свим судовима от најмањег до највећег.
112) Нико у Сербији не може се ни гонити ни затворити, развје по пропису закона, и от законе и природне власти.
113) Нико у Сербији да не стоји више от три дана у затвору, а да му се не јави кривица, за коју је затворен, и да се не узме на испит.
114) Нико у Сербији не може казњен бити, већ по закону и по пресуди надлежнога суда.
115) Kому се један пут судило већ за какву кривицу, пак је по пресуди судејској казњен и отпуштен, или нађен да није крив, оному неможесе по други пут судити за исту кривицу.
116) Свакому грађанину Србскому отворен је пут к свим чиновима у Сербији, како се само нађе,даје способан и достојан к њима. При једнакој способности предпостављасе Србин страному.
117) Сваки Србин има право бирати начин живљења свог по својој вољи, само који није на обштенародну штету.
118) Kако роб ступи на Србску земљу, от онога часа постаје слободним, или га ко довео у Сербију, или сам у њу побегао. Србину слободно је роба купити, но не продати.
119) Имање сваког Србина, било какво му драго, јест неприкосновено. Kо се покуси, дирнути у туђе добро и имање, или присвајати га, или окрњити, онај ће се сматрати за нарушитеља обштенародне безбједности, био он ко му драго и от куд му драго.
122) Сваки Србин дужан је плаћати сваке године законом отређени данак, от кога се никонеослобођава, и притицати к обштинским потребама при грађењу мостова и крчењу друмов
138) Никакав чиновник не смје водити трговине, ил' радити заната сам и под својим именом.
Тако закључено и заклетвом свију подписани и све Сретенске Скупштине подтврђено уKрагујевцу Трећега Февруарија иљаде осам стотина и тридесет пете године от Рождества Христова.
 
Извор: Сретењски устав
Кристина Павловић, II5